Klimatyczne zdjęcia pary młodej.

Sesja plenerowa nr.4